gebroken glas
VVE Totaalpakket verzekering
 Vereniging van Eigenaren aanwezig (VVE) 

Wanneer je in een appartementencomplex woont, is er een Vereniging van Eigenaren aanwezig (VVE) . Een VVE is de groep van woningeigenaren die in dit complex wonen. Meestal wordt er voor het hele gebouw in één keer een verzekering afgesloten. Het VVE Totaalpakket verzekering is er speciaal voor de VVE en biedt een uitgebreid totaal aanbod  aan verzekeringen tegen zeer gunstige voorwaarden. Deze verzekering is een belangrijk deel van het gezamenlijke belangen.

VVE Totaalpakket verzekering afsluiten

Er zijn verschillende verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaars (VVE’s).  Een aantal hiervan zijn verplicht en andere niet. Bij het afsluiten van een VVE Totaalpakket verzekering kun je kiezen uit meerdere verzekeringen voor Jouw VVE namelijk:

  • Gebouwenverzekering (Wettelijk verplicht)
  • Glasverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering ( Wettelijk verplicht)
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Ongevallenverzekering
gebouwen
Gebouwenverzekering

De gebouwenverzekering is een collectieve opstalverzekering. Dit is de belangrijkste verzekering voor de VVE meden omdat hij ook wettelijk verplicht is. Met deze verzekering verzekert je hele het appartementencomplex van de VVE bij schade door brand, diefstal, neerslag, storm, hagelschade, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. De kosten die jouw VVE maakt om verdere schade te voorkomen, zijn ook meeverzekerd.

Glasverzekering

Veel VVE’s kiezen er ook voor om een glasverzekering af te sluiten. Een glasverzekering verzekert niet alleen het glas dat tot de gemeenschappelijke ruimtes behoort. Het glas dat bij de appartementen hoort, is ook standaard meeverzekerd en kan veel kosten besparen als er een groot ongeval is.

Aansprakelijkheidsverzekering

De tweede wettelijk verplichte VVE verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering. Een VVE is namelijk een zelfstandig rechtspersoon en kan aansprakelijk worden gesteld ingeval er voorvallen zijn. Met een aansprakelijkheidsverzekering verzekert je de aansprakelijkheid van de leden van jouw VVE voor schade aan zaken of aan personen. Ook de schade die daaruit voortkomt is verzekerd. De schade moet veroorzaakt zijn als gevolg van een handelen of nalaten bij de uitoefening van de activiteiten in opdracht van de VVE.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurders van de VVE kunnen persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaat door handelen vanuit hun eigen. Er gaat veel geld om in VVE’s dus bij schade kunnen de bedragen ook behoorlijk oplopen. Daarom is het verstandig om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten zodat deze schade ook verzekert is.

Rechtsbijstandverzekering

Met een VVE rechtsbijstandverzekering ontvangt jouw VVE juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met de activiteiten van de VVE. De VVE moet wel  belang hebben het conflict en verzekerd zijn op het moment dat het conflict ontstaat. In geld moet dat belang ook uit te drukken zijn in minimaal €450,-. Anders kan er geen aanspraak worden gemaakt op de rechtsbijstandverzekering. Ook geldt de rechtsbijstandverzekering niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken.

koppel aan tafel
Ongevallenverzekering

Met een ongevallenverzekering zijn de leden, werknemers en/of vrijwilligers van de VVE verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval. De verzekering keert dan eenmalig een bedrag uit op basis van het verzekerde bedrag.

Wat is er niet verzekerd met een VVE Totaalpakket verzekering?

Er wordt niet uitgekeerd bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Schade door opzet en illegale activiteiten is ook niet verzekerd met een VVE Totaalpakket verzekering. Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd, tenzij dit water via afvoerleidingen en daarop aangesloten leidingen en toestellen is binnengekomen.

Veranderingen doorgeven is belangrijk

Als je een verzekering aanvraagt of als je schade hebt, moet u een aantal vragen beantwoorden. Je moet deze vragen eerlijk beantwoorden. Daarnaast moet je zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk! Verder is het belangrijk om ons op de hoogte te stellen als er zaken veranderen zodat deze goed geregistreerd staan anders kan jouw VVE onderverzekerd zijn.

Meest gekozen VVE-verzekeringen

De gebouwenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering zijn de enige verzekeringen die wettelijk verplicht zijn voor een VVE. 

VVE’s sluiten ook vaak een glasverzekering af. Onze glasverzekering verzekert niet alleen het glas dat tot de gemeenschappelijke ruimten behoort. Ook al het glas dat bij de appartementen hoort, is standaard meeverzekerd. Inclusief isolatieglas, kunststof koepels en dakramen.

De Vereniging van Eigenaren is een zelfstandig rechtspersoon en kan dus aansprakelijk worden gesteld. Daarom wordt een Aansprakelijkheidsverzekering voor een VvE vaak gezien als een noodzaak. Met de Aansprakelijkheidsverzekering verzekert je het aansprakelijkheidsrisico van de vereniging tegenover de individuele appartementsbewoners (met uitzondering van schade aan eigen onroerende zaken). Maar ook van de leden onderling en van de leden tegenover de vereniging. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is maximaal € 1.250.000,-.

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. Raadpleeg ons als je vragen hebt.

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt de meeste daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Nog iets niet duidelijk? Aarzel niet en neem direct even vrijblijvend contact op.

Financiële begrippenlijst
Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een
energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling)
overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. De overheid heeft hiervoor een handige 'infographic' gemaakt. Hieronder vind je daarover extra informatie.

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

  • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
  • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
  • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Bekijk alle financiële begrippen
Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op

Hypotheek Advies Groep 

Als adviseur is het onze taak dat jij in jouw privéleven weet dat de financiële zaken goed geregeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid- of andere schadeverzekeringen, en ook aan de meer complexe zaken als jouw hypotheek en financiële planning. Een huis kopen, trouwen of samenwonen, kinderen krijgen, studerende kinderen, stoppen met werken;  Wij helpen je zodat je goed op deze en andere gebeurtenissen bent voorbereid.

Contact
Openingstijden

Ma t/m Vr
09:00 - 17:30

Kantoorgegevens

AFM

12042837 
Kifid 300.015874
KVK 55705138
Deel deze pagina
© Dutch media lab